Samenwerken aan de buurt

Plan of bericht | huis, tuin, bebouwing
27 januari | 08:04 uur
CAS-Coörd. Act. Senioren | welzijnsfunctionaris, Connie van Seggelen
volg buur
Knotten en Snoeien
Een groep vrijwilligers onderhoudt landschapselementen in het agrarisch gebied rond Zoeterwoude en Stompwijk. We werken in de maanden januari en februari op de zaterdagen van 10.00 tot 16.00uur . Komende zaterdag 15 januari gaan we van start voor het seizoen 2022.
We doen aan knotten en snoeien van wilgen, elzen, meidoornhagen etc. Zo onderhouden we landschapselementen die anders mogelijk verwaarloosd zouden worden. Vroeger maakten ze namelijk deel uit van de agrarische bedrijfsvoering maar  tegenwoordig niet meer (bijv. wilgentakken werden vroeger gebruikt voor stalbezems). Op die manier willen we een bijdrage leveren aan de het behoud van de kwaliteit van het landschap in onze directe omgeving.
We kunnen altijd hulp gebruiken! Lijkt het u leuk om mee te helpen, neem dan contact op met Sietse Altena, 
071 – 785 46 11 of 06 - 112 86 930
s.altena@hetnet.nl

We gebruiken géén gemotoriseerd gereedschap; alles gaat (milieuvriendelijk) met de hand.
"Werkgroep Landschapskwaliteit",
lees verder
za 29 jan
10:00 - 16:00 uur
Knotten en Snoeien lees meer
za 5 feb
10:00 - 16:00 uur
Knotten en Snoeien lees meer
za 12 feb
10:00 - 16:00 uur
Knotten en Snoeien lees meer